Paris-traktaten

Paris-traktaten

Et udkast fra 1951 trådte i kraft i 1952 som det lovmæssige grundlag for det Europæiske Kul- og Stålfællesskab. Udløb i juli 2002.

Links

http://europa.eu/scadplus/treaties/ecsc_da.htm