Resolution

Resolution

En resolution er en ikke-bindende erklæring, som definerer forskellige mål. Det Europæiske Råds resolutioner fastlægger eksempelvis retningen for fremtidige politiske initiativer. Resolutioner kan anvendes af EU-Domstolen som bidrag til fortolkning. Der kan henvises til dem som "blød lovgivning" – "soft law".