Partnerskabsaftaler

(Foto: European Commission)

Partnerskabsaftaler

Europæiske partnerskabsaftaler udformes for lande, der er udset til at blive fremtidige EU-medlemmer. De indgås med lande uden udsigt til umiddelbart forestående EU-medlemskab og omhandler alle tænkelige emner.

Definitionen er ikke entydig, men betegnelsen er væsentlig for optagelsesforhandlingerne og for Europa-Parlamentets inddragelse.

Lissabon-traktaten har en særlig bestemmelse om naboskabsaftaler i art. 8 TEU. 

 

Links 

Se også Aftaler med andre lande.