Laeken-erklæringen om Den Europæiske Unions fremtid

Valery Giscard d'Estaing (Foto: European Commission)

Laeken-erklæringen om Den Europæiske Unions fremtid

I december 2001 besluttede et topmøde i Bruxelles-forstaden Laeken at nedsætte et Konvent, der skulle udarbejde en ny EU-ForfatningGiscard d'Estaing blev udnævnt til formand.

Erklæringen rejser 64 kritiske spørgsmål om EU's fremtid, især om det demokratiske underskud og metoder til bekæmpelse heraf. Resultatet blev Forslaget til EU-forfatning, som blev besluttet på en regeringskonference den 18. juni 2004.

 Forslaget blev forkastet ved folkeafstemninger i maj og juni 2005 i Frankrig og Holland og derefter med få ændringer vedtaget som Lissabon-erklæringen.

 

Links

Se også EU-forfatning og Lissabon-traktaten 

http://european-Convention.eu.int/pdf/LKNEN.pdf