Karlsruhe-dommen

German Constitutional Court (Foto: www.acus.org/new_atlanticist/german-court-uph..)

Karlsruhe-dommen

Forfatnings-domstolen i Karlsruhe i Tyskland blev i 1993 bedt om at undersøge, om Maastricht-traktaten stred imod tysk lov. Det resulterede i en bemærkelsesværdig skarp dom.

I sidste instans var det op til den tyske Bundestag at afgøre, om D-marken skulle erstattes af Euroen, selvom Tyskland var forpligtet til medlemskab af Euroen i henhold til traktaten.

Med hensyn til det grundlæggende demokratiske princip var det Forbundsdagens ansvar at afgøre, hvilke kompetencer EU burde have - ikke EU selv.

Retten beskrev også EU som et statsforbund - ikke som en forbundsstat som Tyskland. 

Se også  Tyske forfatningsdomstol sag om Lissabon-trraktaten 30. juni 2009