Intellektuel ejendomsret

The EU has common rules for intellectual property (Foto: www.gcsl.in/INTELLECTUAL%20PROPERTY%20.html)

Intellektuel ejendomsret

Med intellektuel ejendomsret menes, at et design eller en idé tilhører den person, der opfandt den. Loven forhindrer andre i at efterligne det. EU har fælles regler for intellektuel ejendomsret, f. eks. biotekniske patenter.

Ministerrådet har vedtaget fælles regler for et nyt Fællesskabspatent og vil etablere ny Patentdomstol, som var til folkeafstemning i Danmark 25. maj 2014. fordi den overlader beføjelser fra danske myndigheder til en europæisk domstol. Et flertal stemte ja til Patentdomstolen.

Lissabon-traktaten behandler dette i emne i artikel 118 TFEU. Retsakter kan ligge inden for EU-Domstolens ansvarsområde ved uenigheder om akter, der medfører europæiske intellektuelle ejendomsrettigheder. Ifølge den nye artikel 262 TFEU, skal Ministerrådet her fortsat handle ud fra enstemmighed.

 

Links

Se også det europæiske patentkontor.

EU-Kommissionen: Copyright og naboskabsrettigheder

http://ec.europa.eu/internal_market/copyright/index_en.htm