FYROM

Ilinka Mitreva, FYROM Minister for Foreign Affairs (Foto: European Commission)

FYROM

FYROM ansøgte officielt om EU-medlemskab i marts 2004.

Den tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien. FYROM, har en befolkning på 2,03 millioner mennesker, og et areal på 25.713 km2. FYROM erklærede sin selvstændighed fra Jugoslavien i 2002.

Grækenland insisterede på navnet FYROM, da navnet Makedonien ville kunne misforstås til at betyde, at Makedonien aspirerer til at genvinde hele sit oprindelige territorium. Grækenland har også en region, som kaldes Makedonien.  

FYROM har en aftale med EU under SAP: Stabiliserings- og Associeringsprocessen, og modtager støtte fra CARDS, som er en betegnelse for Fællesbistand til Genopbygning, Udvikling og Stabilisering.

FYROM var første land, hvor EU har haft en samlet militær tilstedeværelse. Dette fandt sted, da NATO overdrog kommandoen over FN's fredsbevarende arbejde den 31. marts 2003

 

Links

 

http://ec.europa.eu/enlargement/the_former_yugoslav_republic_of_macedonia/index_en.htm