Europæiske Udviklingsfond, EDF

Jean Robert Goulongana, generalsekretær for ACP Gruppen (Foto: European Commission)

Europæiske Udviklingsfond, EDF

EDF er ansvarlig for finansieringen af Cotonou-aftalen, som er indgået med AVS-landene. EDF blev tidligere finansieret af direkte bidrag fra EU-landene og var ikke en del af EU’s budget. Udgifterne har således været kritiseret for at ligge uden for Europa-Parlamentets kontrol.

Lissabon-traktaten har inkluderet Udviklingsfonden i de almindelige regler for EU’s budget.

Links

http://europa.eu/scadplus/leg/da/lvb/r12102.htm 

http://www.odi.org.uk/tropics/funds/EDF.htm 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/da/oj/2006/l_247/l_24720060909da00220025.pdf