Nationernes Europa

Nationernes Europa

Initiativ af fortrinsvis borgerlige EU-tilhængere, som er betænkelige ved Unions-udbygningen. Blev stiftet før folkeafstemningen om Amsterdam-traktaten i 1998, men førte sig særligt frem før folkeafstemningen om euro'en 28. september 2000.

Initiativtageren Frank Dahlgaard var konservativt folketingsmedlem, men blev ekskluderet, da han havde stemt på en anden liste ved valget til Europa-Parlamentet i 1999.

Blandt de andre kendte navne i komiteen kan nævnes den tidligere forligskvinde, Mette Kofoed-Bjørnsen, den tidligere kontorchef i statsministeriet Henning Gottlieb og økonomiprofessor på Landbohøjskolen Søren Kjeldsen-Kragh.

 

Er også et begreb for et europæisk samarbejde baseret på suveræne nationalstater og indgår i navnet på den tidligere UEN-gruppen i Europa-Parlamentet