Energipolitik

(Foto: EUobserver.com)

Energipolitik 

Lissabon-traktaten har energi som delt kompetence, hvor medlemsstaterne mister retten til at lovgive, når EU lovgiver på et felt.

Euratom-traktaten om atomkraft er ændret og forlænget med Lissabon-traktaten, i det den ellers skulle fornys eller bortfalde i år 2007.

Traktaten fremmer atomkraft, men hverken de eksisterende traktater eller Lissabon-traktaten kan tvinge lande til at acceptere opførelse af atomkraftværker på deres eget territorium.

Links

http://www.europa.eu.int/pol/ener/index_da.htm