ECU - Den europæiske Møntenhed

(Foto: EUobserver.dk)

ECU - Den europæiske Møntenhed

Navnet for en fransk guldmønt i middelalderen, som også blev navnet for den Europæiske Møntenhed.

ECU'en byggede på en kurv af forskellige nationale valutaer og blev benyttet under det Europæiske Monetære System (EMS) fra 1969. EMS’en var forløber for etableringen af enhedsvalutaen Euro’en. ECU'en blev benyttet til formål vedrørende EU-budgettet indtil 1. januar 1999, hvor Euro’en blev introduceret. Euro’en fik samme værdi som ECU’en.

Maastricht-traktaten blev akronymet "ECU" givet som navn for enhedsvalutaen som en gestus til Frankrig.

Senere omdøbtes ECU’en til "Euro" som en gestus til tyske ønsker.