A-punkter og B-punkter

A-punkter og B-punkter

Et B-punkt er til drøftelse, og kan være til afgørelse på møder i Kommissionen og Rådet. Et A-punkt er ikke til diskussion. Når mødet er slut, er alle A-punkter automatisk afgjort efter indstillingen.

Coreper kan blive enige om beslutninger uformelt og derefter sætte dem til formel afgørelse i en samling i Rådet - som et A-punkt. Eller et falsk B-punkt, hvor beslutningen i realiteten er taget, men hvor en minister gerne vil have lov til at markere et særstandpunkt.
Opdelingen af punkter fører til, at ministrene for industri kan træffe afgørelser om kultur og vice-versa. En vigtig beslutning om et emne kan derfor afgøres som A-punkt af ministre uden kendskab til emnet.
På dagsordenen til Coreper-møderne er der en tilsvarende opdeling af punkter til behandling og punkter til beslutning uden nærmere behandling. Her kaldes punkterne ikke A og B, men I og II. hvor kun punkter markeret med II er til behandling, mens I-punkterne vedtages automatisk, når mødet er slut.