Zimmer, Gabi

Zimmer, Gabi

Formand for venstrefløjsgruppen i Europa-Parlamentet, genvalgt i 2014. Valgt for Die Linke fra Tyskland, GUE/NGL