Kabinet

Catherine Day (Foto: EU Commission)

Kabinet

Et kabinet er en gruppe af vigtige rådgivere, der omgiver en præsident, en minister eller en kommissær.

I EU har hver kommissær sit eget kabinet, der typisk består af 7 rådgivere plus administrativt personale og en eller to chauffører. Der er nu krav om, at et kabinet skal repræsentere flere nationaliteter.

Lederne af kabinetterne bliver styret af EU-Kommissionens generalsekretær, der for tiden er Cathrine Day. Hun mødes med kabinetscheferne og forbereder EU-Kommissionens møder.

Kabinettets chef er en vigtig person, da kommissærerne ikke har tid til at deltage i alle beslutninger, selvom de i princippet kan. Det er kun 2 % af Kommissionens beslutninger, som tages i selve Kommissionen. 25 % tages gennem skriftlige procedurer og resten ved delegation.

Der har ikke været en eneste afstemning i Kommissionen, siden José Manuel Barroso kom til i 2004-14.

Lisssabon-traktaten kræver, at EU-Kommissærerne vælges med super-kvalificeret flertal.

Traktaten har også en rotationsordning, som skulle væe trådt i kraft, da EU nåede 27 medlemslande. I denne rotationsordning går pladserne på skift mellem medlemslandene, så kun to tredjedele af landene er repræsenterede. 

Bestemmelsen er imidlertid sat ud af kraft, da Irland forkastede Lissabon-traktaten ved en folkeafstemning og opnåede en genforhandling, som sikrede retten til en fast kommissær for alle medlemslande.

Den tidligere danske faste repræsentant, EU-ambassadør, Poul Skytte Christoffersen blev i 2006 kabinetschef for den danske kommissær, Mariann Fischer Boel.

·         Kommissærernes talspersoner er ikke længere personlige talspersoner for en individuel kommissær, men en del af et kollektivt system af talspersoner under hovedtalspersonen, der ledes af kommissionsformanden.

·         I det komplicerede EU-system hjælper kabinetterne ofte virksomheder og lokale myndigheder i medlemslandene, når de skal i kontakt med den rette person inden for de respektive politikområder (direktoraterne).

·         Formanden for Europa-Parlamentet har også sit eget kabinet med 39 rådgivere og administration, blev det oplyst i 2014.

 ·    Revisionsretten har et kabinet til sin rådighed.