Delte kompetencer

Delte kompetencer

Delt myndighed betyder normalt, at to forskellige beslutningstagere deler retten til at beslutte.

Når EU og dets medlemslande begge kan regulere et emne, mister medlemslandet adgangen til at lovgive på området, når en lov vedtages af EU.

EU-lovgivning erstatter ikke blot national lovgivning med et andet indhold. Den fjerner selve retten til at lovgive på lovens område.

Lissabon-traktaten har i Artikel 4 TFEU disse områder som delt kompetence: konkurrenceregler inden for det indre marked, området med frihed, sikkerhed og retfærdighed, landbrug og fiskeri (undtagen bevarelse af havets biologiske ressourcer), transport og trans-europæiske net, energi, social- og arbejdsmarkeds-politik for så vidt angår aspekterne i del III, økonomisk, social og territorial samhørighed, miljø, forbrugerbeskyttelse, fælles sikkerhedsproblemer på folkesundhedsområdet.

 

Links 

Se også Kompetence-kategorier og Konventets arbejdsgruppe