Phare

(Foto: European Commission)

Phare

Et hjælpeprogram, som støtter reformprocessen i Øst- og Centraleuropa ved at finansiere projekter.

Det er etableret i 1989 af 24 rige lande og samordnet af EU-Kommissionen. Det var det vigtigste program i forbindelse med forberedelserne til de daværende kandidatlandes EU-medlemskab.

EU's støtte til Phare var 6,7 milliarder Euro i perioden 1995-99 og 10 milliarder i perioden 2000-2006.

 

Links

Se også TACIS.

http://ec.europa.eu/enlargement/financial_assistance/phare/index_en.htm

 

http://europa.eu/scadplus/leg/da/lvb/e50004.htm">

http://europa.eu/scadplus/leg/da/lvb/e50004.htm"> http://europa.eu/scadplus/leg/da/lvb/e50004.htm