Lamassoure, Alain (1944- )

Alain Lamassoure (Foto: EP)

Lamassoure, Alain (1944- )

Medlem af Europa-Parlamentet, formand for budgetudvalget. Tidligere ordfører for forfatningsudvalget, hvor han skrev den rapport om kompetence-fordeling, som ligger til grund for forfatningsudkastet fra EU-konventet.

Her var Lamasoure også med, og han var en af lederne af en kampagne for at få folkeafstemning om forfatningen og regler om direkte demokrati i forfatningen.

Han er tidligere fransk Europaminister og er med i Europa-Parlamentets kristen-demokratiske gruppe (EPP) fra 1989-1993 og igen siden 1999. EPP.

 

Links 

Profil på EPPs hjemmeside

http://epp-ed.europarl.eu.int/......en/ShowMember.asp?PERS_ID=1204

Personlig hjemmeside http://www.alainlamassoure.com/index_flash.htm