Landbrug og ansøgerlandene

Polske landmænd demonstrerer i Warzawa (Foto: EUobserver.com)

Landbrug og ansøgerlandene 

Fra 2013 vil 44% af alle landmænd og 23% af landbrugsjorden findes i de 12 ansøgerlande, hvoraf 10 blev optaget 1. maj 2004. Alligevel vil de 44 % kun modtage 14% af EU’s støtte.

Landbrugssektoren i de første 10 ansøgerlande (nu medlemsstater) producerede 4,6% af BNP i 2000 mod 2% i EU-15. 21% af den totale arbejdsstyrke er ansat i landbruget i ansøgerlandene mod kun 4,3% i EU-15.

Links

http://ec.europa.eu/agriculture/index_da.htm