Landbrugsudgifter

Agriculture and Fisheries Council (Foto: Council of the European Union 2009)

Landbrugsudgifter 

Tager omkring 40% af EU's budget. De fleste udgifter er fordelt efter størrelsen af ​​gårdene og udbetales som direkte indkomststøtte til de forskellige enheder. Der har været flere forslag om at lægge loft over tilskuddene. 

Den daværende danske kommissær for landbrug, Mariann Fischer Boel, foreslog i 2006 et loft på € 300.000 i landbrugsstøtte. Det svarer til 2,2 millioner kroner.

Forslaget ville ramme 41 danske gårde og godser, 1000 i Tyskland og 330 i Storbritannien. Tyskland og Storbritannien er to lande, der begge har afvist et loft. I EU's største landbrugsland, Frankrig, ville kun 30 gårde er blevet ramt. 

Modtagerne af landbrugsstøtte er nu offentlig i Danmark og i mange andre lande. I 2006 forkastede Europa-Parlamentet et forslag, der ville fjerne al finansiering over € 40,000 = 300.000 danske kroner per enhed. Forslaget ville have påvirket 8% af landmændene i EU, men begrænset landbrugsbudgettet med anslået 40%. 


Se Landbrugsstøtte, hvem får hvad?

Fælles landbrugspolitik 

og http://en.euabc.com/dictionary/www.farmsubsidy.org