Zambrano sagen

Zambrano sagen 

Den Europæiske Domstol har besluttet, at udlændinge kan få fulde borgerlige rettigheder i medlemsstaterne, hvis de har børn med statsborgerskab i en medlemsstat. Rettighederne er ikke begrænset til den frie bevægelighed for arbejdstagere. 


Dom i sag C-34/09