Leader+

Leader+

Leader+ er et af fire initiativer, der finansieres af EU's strukturfonde, og er beregnet til at hjælpe beslutningstagere i landdistrikterne ved overvejelser om deres lokale regions langsigtede potentiale.