Meddelelse

Meddelelse

Beslutningsform i EU.

Lissabon-traktatens art. 288 TFEU opregner alle typer retsakter i EU som forordninger, direktiver, beslutninger, henstillinger og udtalelser.

Traktaterne bruger ikke ordet meddelelse, men har ”henstillinger” og ”udtalelser” som ikke-bindende beslutningsformer. De bindende er forordninger, direktiver og beslutninger.

En meddelelse kan i praksis blive bindende, hvis den udtrykker Kommissionens holdninger.

Ved hjælp af en meddelelse om musikmarkedet forsøgte Kommissionen at afskaffe de nationale rettighedsorganisationer som Danske KODA. Europa-Parlamentet intervenerede og sikrede, at der til sidst kom et direktiv med medindflydelse for Europa-Parlamentet.