Landbrugsstøtten, loft over

Supported Agriculture (Foto: www.osfphila.org/red/what)
Landbrugsstøtten, loft over 

I 2006 foreslog den danske EU-kommissær for landbrug, Mariann Fischer Boel, et loft over landbrugsstøtten. Forslaget tog sigte på at fjerne al støtte på mere end € 300.000, der kun ville berøre 41 danske gårde og godser. 

Et loft på 300.000 € ville påvirke 1000 gårde i Tyskland og 330 i Storbritannien. Tyskland og Storbritannien er de to lande, der har afvist et loft over landbrugsstøtten. I EUs største landbrugsland, Frankrig, ville kun 30 bedrifter blive påvirket. 

Et loft på 50.000 € ville berøre 1,3% af modtagerne i EU, men spare skatteyderne for 29% af landbrugsbudgettet. 

Modtagere af landbrugsstøtte er nu offentligt i mange medlemsstater. EU-Domstolen har dog forbudt en hjemmeside fra Kommissionen med alle modtagere. Se Retssager C-92/09 og C-93/09. 

Under debatten om budgettet i 2006 nedstemte Europa-Parlamentet et forslag, som ville have afskaffet al støtte over 40.000 euro pr enhed. Forslaget ville have påvirket 8% af landmændene i EU, men ville have skåret budgettet med anslået 40%. 


Se også Fælles landbrugspolitik.http://farmsubsidy.org