Kemikalier

(Foto: Notat)

Kemikalier

Der er stigende bekymring i EU over den potentielle risiko, der kan være ved kemikalier.

EU vedtog i december 2006 REACH, som er EU's kemikalielovgivning. REACH skal sikre at de over 100.000 forskellige kemikalier på markedet bliver registrerede, og at de farligste stoffer bliver erstattet med mindre farlige. Medlemslandene kan ikke længere selv forbyde et kemikalie.

Links

http://europa.eu.int/comm/enterprise/chemicals/ 

http://europa.eu.int/comm/environment/chemicals/

http://ecb.jrc.it/

http://www.cefic.be/

http://www.chemicalspolicyreview.org/index2.html